DESIGN

Design, an extraordinary process of creation. […]

PRINT

Different printing techniques in the highest quality  […]

We are what we repeatedly do

Aristotle

POTENTIAL

  • Use synergy of our production teams

  • communicate in your own language

  • Use synergy of our production teams

  • communicate in your own language

Our Partners

42 580

Pages set up

87

Layouts

2 000 000

Printed books

23

Clients

Zapytanie ofertowe dotyczące stworzenia platformy Direct View – zarządzającej archiwami branży wydawniczej dla firmy Have a book Monika Lewandowska.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności wynikającą z “Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego” na lata 2014-2020.

Informujemy że, nabór został zakończony z dniem 02.02.2017 o godzina 12.01.

Zamieszczamy Protokół wyboru.

 

Contact